ขนมปังฝรั่งเศส เซียบัตตา แซนวิช

กอท.ฮล. :83N2250041164
FDA. Number 25-2-00855-2-0033
บาร์โค้ด -
รับรองถึง :10/11/2565

บริษัท ฟู้ดแกลเลอรี่ จำกัด

ที่อยู่ : 396 ถนน โชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
ติดต่อ : Ramida Jongsupangkarat
เบอร์โทร : 02 538 3979 # 605
ขนมปังฝรั่งเศส เซียบัตตา แซนวิช

สินค้าที่คล้ายกัน