โดนัทวงแหวนแช่แข็ง

กอท.ฮล. :83N4730011264
FDA. Number 74-2-06064-6-0013
บาร์โค้ด -
รับรองถึง :22/12/2565

บริษัท วรรณดีกรุ๊ป เบเกอรี่ จำกัด

ที่อยู่ : 309/9 หมู่ 4 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
ติดต่อ : นางสาวกุลธิดา กนกรัตนนุกูล
เบอร์โทร : 081-431-5185
โดนัทวงแหวนแช่แข็ง

สินค้าที่คล้ายกัน