กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ เอ.พี. รสธรรมชาติ ชนิดแบน

กอท.ฮล. :52N0780010964
FDA. Number 65-2-02563-6-0003
บาร์โค้ด 8859415803513
รับรองถึง :29/09/2565

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.พี. บานาน่า

ที่อยู่ : 16/1 หมู่1. ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110
ติดต่อ : นายสมศักดิ์ พรมบึงลำ
เบอร์โทร : 0819347201
กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ เอ.พี. รสธรรมชาติ ชนิดแบน